Εκδηλώσεις

Scientific Events
Neumann Comp. Society (Hungary), Minisymposium of Biomedical Section Μάρτιος 06, 2015
Visit of students studying biomedical engineering in Eindhoven to Budapest Technical University Φεβρουάριος 19, 2015
AAL2Business Workshop, Budapest Μάιος 16, 2012
Consortium Events
5th Project Meeting, Patras
Ιούλιος 07, 2014 to Ιούλιος 08, 2014
Intermediate Meeting No.4 (trilateral), Luxembourg Απρίλιος 09, 2014
4th Consortium + Review Meeting, Budapest
Ιούλιος 01, 2013 to Ιούλιος 03, 2013
3rd Consortium + Project Meeting, Luxembourg
Ιανουάριος 11, 2013 to Ιανουάριος 12, 2013
2nd Consortium + Project Meeting, Switzerland
Αύγουστος 30, 2012 to Σεπτέμβριος 01, 2012
Intermediate Meeting No.3 (bilateral), Luxembourg
Ιούλιος 19, 2012 to Ιούλιος 20, 2012
Intermediate Meeting No.2, Hungary
Μάιος 16, 2012 to Μάιος 17, 2012
Intermediate Meeting No.1 (bilateral), Switzerland
Φεβρουάριος 01, 2012 to Φεβρουάριος 03, 2012
Kick-off (1st Consortium + Project Meeting), Hungary
Νοέμβριος 07, 2011 to Νοέμβριος 08, 2011
Βασισμένο στο Drupal
7.50